Lirik Qasidah Muhammadun - Langitan

Qasidah Muhammadun adalah ungkapan rasa rindu kepada Kekasih Allah tersebut, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus Allah untuk semua umat manusia didunia ini.


Sholawat serta salam semoag terus dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berikut lirik Qasidahnya :

Muhammadun Muhammadun basyarun laa kalbasyari
Bal huwa kal yaaquuti bainal hajari
Muhammadun asyroful A’roobi wal ‘Ajami
Muhammadun khoiru man yamsyii ‘alaa qodami

Muhammadun baasithul ma’ruufi jaami’uhu
Muhammadun shoohibul ihsaani wal karomi
Muhammadun dzikruhu rouhun li-anfusinaa
Muhammadun syukruhu fardlun ‘alaal umami


Muhammadun ziinatud-dunyaa wa bahjatuhaa
Muhammadun kaasyiful ghummaati wadh-dhulami

Muhammadun yauma ba’tsin-naasi syaafi’unaa
Muhammadun nuuruhul haadii minadh-dholami

Muhammadun qoo-imun lillaahi dzuu-himami
Muhammadun khootamun lirrusli kullihimi

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Lirik Qasidah Muhammadun - Langitan

0 komentar:

Posting Komentar