Lirik Nasyid Ala Ya Rasulallah - Langitan

Lirik Lagu      : Ala Ya Rasulallah
Penyanyi        : Langitan

Lagu Nasyid berjudul Ala Ya Rasulallah oleh Langitan adalah salah satu nasyid yang memuji nama Allah dan Rasul-NYA.


Baca juga : Lirik yaa Habibana Ya Ali

Berikut Lirik Nasyid Ala Ya Rasulallah - Langitan :

Ala Ya Rosulallah

Ya...Kamal Kholqi Mali...Malimal 'Anhu Wulubihi...
Man 'Anhu Wulubihi...Syiwa...Syiwaka,
Syiwaka In Da'khudzu...lil Kha..dibil 'Alaihi...

*Kunta Rokhiman Adziyan,Waro Mu'alliman
Lathi Alaika Yaumaka Nabathiyan... 2x,

#'Ala Ya Rosulallah3...Kunta Rojana
'Ala Ya Rosulallah...2x,

Back to *

La'am2 Muru Kama Adh,Finnabiyya Rifaqtihi2...
Wala2 Kinnani,Akhsya Minal Hajri Athiya3....
Wala Kinnani,Akhsya...Minal Hajri Athiya...Athiya,

Famina Rosul Mi Rosul
Lillahi Ummi Wa Kholathi...3x
Famina Rosul Lillahi Ummi Wa Kholathi
Wami Wakholitu Manafsi Wamayya...2x

Back to #*

Falau2 Annaro,Banafsiya Baqo Nabiyyana3
Sa'id2na Wala,Kin Amruhu Kana Maudhiyan3....
Sa'dna Wala Kin Amruhu Kana Maudhiyan....Maudhiyan,

Aro Khasanan2
Ittam Tuhu Wa Taroftuhu...3x

Aro Khasanan Ittam Tuhu Wa Taroftuhu
Yanfi Wayad'u Yada'ul Ya'u Matsayya...2x

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Lirik Nasyid Ala Ya Rasulallah - Langitan

0 komentar:

Posting Komentar