Lirik Sholawat Ibadallah Rijalallah - Habib Syech

Judul Qasidah : Ibadallah Rijalallah
Penyanyi         : Habib SyechLirik Sholawat Ibadallah Rijalallah - Habib Syech
Ibadallah Rijalallah Aghitsuna li ajlillah .…
Li Ajlillah Wakuunu Aulaana Lillaah Asaa Nakhtoo Bifadhlillah
Alal kafi shalatullah…Ala safi salamullah…
Bimuhyidil lihaulishna…minal balwaa iya Allah…

Wa Yaa Aqthoob Wa Yaa Anjab Wa yaa Saadat Wayaa Ahbab … Waya Ahbaab
Wa Antum Yaa ulil Albab Ta’aa Lau Wan surru Lillah
Sa-alnakum sa-alnakum Wali Zulfaa Rojaunakum…..Rojaunakum
Wa Fii Amrin Qoshadnaakum Faa Syudduuu “azmakum Lillah

Faa Yaa Robbii Bi Saadaati Tahaqqoqliii Isyaarotii ……Isyarotii
‘Asaa Ta’tii Bi Syaarooti Wa Yashfu Waqtuna Lillah
Bi Kasyfil Hajbi “an ‘aini Wa Rof’il Baini Mim Bainin ..….Mimbainin
Wa Thomsil Kaifa Wal Aini Binuuril Wajhi Yaa Allah


Sholatullahi Maulanaa “alaa Mambil Hudajaana …….Hudajanna
Wa Man Bil Haqqi Aulaana Syafii-‘il Kholqi ‘Indaullah

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Lirik Sholawat Ibadallah Rijalallah - Habib Syech

0 komentar:

Posting Komentar